top of page

เคล็ดวิธีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ส่งผลดีกับเจ้าของรถมากที่สุด!!!

อัปเดตเมื่อ 9 ม.ค. 2566🙏สวัสดีครับผม MR P รู้ รวย สุข ครับ

.

วันนี้ตามคำเรียกร้อง ตั้งใจมาบอกเคล็ดวิธีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ส่งผลดีกับเจ้าของรถมากที่สุดครับ

.

👉แก่นสำคัญ👈

.

ประเด็นที่ 1️⃣ ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากป้ายทะเบียนรถแดง เป็นป้ายทะเบียนรถขาวดำ หรือ ป้ายทะเบียนรถกราฟฟิค ที่เลขสวย หรือไม่ก็ตาม ควรเป็นป้ายทะเบียนที่เรารู้สึกดีกับป้ายนั้น ถ้าไม่สนใจป้ายทะเบียนเลขสวย ยังไง MR P ก็ขอแนะนำให้ใช้ป้ายทะเบียนรถที่มีผลรวมเลขศาสตร์ดีมาก หรือ ดี หรือ ผลรวมเลขศาสตร์เฉพาะทางที่เหมาะกับสายอาชีพ และช่วงจังหวะชีวิต แต่ที่แน่ๆ ถ้าเป็นสายที่เป็นคนดี อาชีพสุจริตทั่วไป ทำความดีมากกว่าความชั่ว ก็ขอให้ใช้ป้ายที่มีผลรวมเลขศาสตร์เหลือตัวเดียวเป็น 5, 6 หรือ 9 ยกเว้นสายธุรกิจสีดำ ผิดศีลหนักมีแต่ทำบาป สายซาตานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

.

ประเด็นที่ 2️⃣ การเปลี่ยนป้ายทะเบียน เป็นการเปลี่ยนนางไม้ หรือ อาจเป็นนางไม้องค์เดิม แต่ให้เปลี่ยนลักษณะนิสัย ที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ อีกความเข้าใจหนึ่ง อาจเข้าใจได้ว่า เป็นการสื่อสารกับ พรหม เทพ เทวดา ประจำตัวเราทางอ้อม เพื่อให้พระองค์ท่านเหล่านั้นส่งเสริมเราในทางที่เราต้องการ อยากจะมุ่งสำเร็จ จากจิตลึก ๆ ของเรา (ขอบอก inside หน่อยนึง คือ การช่วยเหลือข้ามภพ ภูมิ นั้น ก็มี กฎ ระเบียบอยู่ ถ้าฝ่าฝืนกฎ ถึงแม้จะช่วยให้มนุษย์คนนั้นหายลำบาก พรหม หรือ เทวดาก็ตกจากวิมาน ตกจากภพภูมิของตนได้ เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ตามหลักเลขศาสตร์มาสู่ผลรวมเลขศาสตร์ที่ดีขึ้น เหมือนเป็นการบอกใบ้ทางอ้อมข้ามภพภูมิให้รู้ว่าเราต้องการดีขึ้นในเรื่องอย่างนี้ อย่างนั้นนะ ภพ ภูมิอื่นท่านก็จะช่วยได้เต็มที่สำหรับพรหม เทพ เทวดา บางกลุ่ม ที่ไม่ประสงค์ที่จะชอบการให้มนุษย์ขอ หรือ บน บาน ท่านโดยตรง ซึ่งมักจะเป็นพรหม เทพ เทวดา ระดับสูง ๆ)

.

ประเด็นที่ 3️⃣ อะไรก็แล้วแต่ พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสไว้ว่า ทุกอย่าง ใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ เพราะฉะนั้นถ้ามีป้าย 2 ป้ายที่ผลรวมเลขศาสตร์ดีเหมือนกัน ก็ให้เลือกป้ายที่เราชอบ จินตนาการว่าถ้าป้ายทะเบียนรถนั้นติดที่รถเราแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจ จิตมีพลัง มีความสุข รวมถึง พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านยังตรัสว่า เวลาทำความดี คือ ฤกษ์ดี ถ้าท่านไม่ได้มีซินแสดูฤกษ์วัน เวลาเปลี่ยนป้ายให้ส่วนตัว หรือ ต้องการใช้เวลาที่ตนสะดวกในการเปลี่ยนป้าย ก็ขอให้มีการทำบุญ ตอนเริ่มพิธีเปลี่ยนป้าย ไม่ว่าศาสนาไหนก็ตาม ทำบุญที่ไหนก็ได้ที่ท่านอยากทำ ผ่านการโอนเงินผ่าน app จะสะดวก ถือเป็นขั้นพื้นฐานง่าย ๆ เริ่มต้นครับ แต่ถ้าใครอยากใช้วิธีการครบสูตรของ MR P ก็เชิญอ่านต่อเลยครับ

.

👉พิธีการเปลี่ยนป้ายครบสูตรตามแบบฉบับ MR P😎

.

1. เตรียมพวงมาลัย 2 พวงเพื่อสักการะ

.

1.1 นางไม้องค์เดิม (ถึงแม้เป็นรถทะเบียนป้ายแดงก็มีนางไม้แล้วครับ)

.

1.2 นางไม้องค์ใหม่ หรือ องค์เดิมที่เปลี่ยนนิสัยใหม่

.

2. รักษาศีล 8 ทำทาน รักษาศีล สวดมนต์ เจริญภาวนา (นั่งสมาธิ) 8 วัน 7 คืน ก่อนวันเปลี่ยนป้าย หรือถ้าไม่ไหว ก็ลดจำนวนวันลงอย่างน้อยที่สุด คือ เหลือทำทานในวันเปลี่ยนป้าย

.

3. ทำจิตใจให้มีความสุข ผ่องใส ตลอดพิธีการ เพื่อเป็นการเชื่อมพลังกับภพภูมิที่ดี ที่สูงกว่าเรา อย่าจิตขุ่นมัว ด่าคนนู้น คนนี้ หงุดหงิด ไม่ดีครับ

.

4. โอนเงินทำทานตามฤกษ์เวลาที่ได้จากซินแส หรือ เวลาสะดวกแล้วแต่ท่าน (ถ้าทำการซื้อป้ายทะเบียนรถกับ MR P เรามีซินแสดูฤกษ์ให้ท่าน ตามวัน เดือน ปี เกิดของท่าน เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ดีที่สุด)

.

วิธีง่ายๆ โดยจะโอนเงินผ่าน app สู่พระอาจารย์ที่เราเคารพ ศรัทธา ท่านนับถือศาสนาใด ก็ทำกับพระอาจารย์ที่ท่านเคารพศรัทธาของศาสนาท่าน หรือ มูลนิธิที่เราอยากจะทำ ส่วนตัวผมทำทั้ง 2 อย่างครับ บางครั้งรถบางคันก็โอน 9 ที่เลย ถ้าเป็นวันที่อยากทำมหาทาน

.

5. ถ้าท่านนับถือศาสนาพุทธให้สวด

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

.

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

.

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

.

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ”

.

จากนั้นสวดบท มหาการุณิโก นาโถ แก่นคือ เป็นบทที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงตรัสสอนว่า เวลาทำดี คือ ฤกษ์ดี เวลาดี เป็นเคล็ดวิชาจากที่ MR P ได้รับการสั่งสอนมาว่า ไม่ว่าเราดูฤกษ์จากซินแสหรือไม่ก็ตาม เมื่อเราทำความดี แล้วตั้งใจสวดบทนี้กำกับ ถือว่าเวลานั้นเป็นฤกษ์ดีแล้ว

.

“มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

.

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ

.

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ

.

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง

.

ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต

.

ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

.

.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต”

.

6. ให้ลูกน้องเปลี่ยน หรือ เราจะทำการเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนด้วยตนเองก็ได้ ทั้งหน้ารถ และ หลังรถ ไม่ต้องรีบร้อน

.

7. หลังจากนั้น ถวายพวงมาลัย 2 พวง วางไว้ข้างในด้านหน้ารถ (วางไว้จนเริ่มเหี่ยว) แล้วกล่าวคำอธิษฐานดังนี้

.

“ข้าพเจ้าขอ อาราธนา พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ (หากนับถือศาสนาอื่น ให้อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ องค์ศาสดา ของศาสนาท่าน) พรหมานุภาพ เทวดานุภาพ และบุญบารมี ที่ข้าพเจ้าสั่งสมมา ตั้งแต่ต้นชาติ ไม่ว่ากี่ชาติมาแล้วก็ตาม จนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตกาล ขอให้นางไม้ประจำรถองค์เดิม และ องค์ใหม่ที่จะมาประจำรถคันนี้แทนนั้นได้อนุโมทนาในบุญ บารมี ที่เอ่ยมาข้างต้นได้ตามอัธยาศัย และช่วยส่งเสริมให้ข้าพเจ้า มีความสุข ความเจริญ ด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ บริวาร ทรัพย์สมบัติ อริยสมบัติ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนกว่าจะบรรลุนิพพาน รวมถึง ไปไหนปลอดภัย คนนิยมรักใคร่ ได้ที่จอดสะดวกสบาย ตำรวจเกรงบารมี (หากอยากขออะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่ดีงาม ไม่ผิดศีล ผิดธรรม ก็ระบุไป เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภพ ภูมิที่สูงกว่ามนุษย์นั้น จะช่วยในสิ่งที่ไม่ผิดศีล ผิดธรรม ถ้าเล่นไสยศาสตร์ เสน่ห์ ส่วนมากจะเป็นอำนาจจากภพที่ต่ำกว่ามนุษย์ จำพวกเปรตที่มีฤทธิ์

.

เพราะฉะนั้น จะอัญเชิญพรหม เทพ เทวดา หรือ จะอัญเชิญ เปรตที่มีฤทธิ์ ประจำรถท่าน ก็แล้วแต่ท่านครับ ส่วนผมเน้นอัญเชิญนางไม้จากภพ ภูมิที่สูงกว่าประจำรถผมเท่านั้นครับ)

.

8. เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิสักครู่ ทำใจสงบนิ่ง ใครเข้าฌานได้ก็ควรเข้าสักพัก

.

9. แล้วก็ทำการแผ่เมตตา

🤯บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

.

อะเวราโหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

.

อัพยาปัชฌาโหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

.

อะนีฆาโหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความลำบากทุกข์กายทุกข์ใจเลย

.

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

.

10. เป็นอันเสร็จพิธี เป็นการจากกันด้วยดี เลี้ยงส่งอำลานางไม้องค์เดิม และ เลี้ยงต้อนรับนางไม้องค์ใหม่ด้วยบุญ บารมี ครับ 👌🙏

.

.

#หลักเลขศาสตร์ #numerology

#MRPTABIEN #บริหารชะตาชีวิต #เสริมดวง

#ทะเบียน9กฆ #ทะเบียนรถ #ทะเบียนมงคล #ทะเบียนประมูล #9ก #Cheiro

.

.

👉🏻 www.mrptabien.com

📲 Line@ : @mrptabien https://lin.ee/F8AwXks

☎️ Tel. 082 892 8746 / 064-289-4959 / 089-988-888

ดู 248 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page