top of page
กบ 123 ฉะเชิงเทรา

กบ 123 ฉะเชิงเทรา

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 9

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ พร้อมบารมีหลวงพ่อโสธรหนุนนำ เสริมความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้บริวารได้ พร้อมทั้งเสริมการมีบริวารที่ฉลาด หลักแหลม พร้อมรับนโยบาย คำสั่ง แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงเสริมการลงมือทำอย่างมุ่งมั่น ว่องไว รวดเร็ว แบบได้รับความร่วมมืออย่างดี พร้อมทั้งเสริมความกล้าหาญ เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายได้ตั้งไว้

  • ราคาป้ายทะเบียน 325,000 บาท

bottom of page