top of page
กบ 5555 ฉะเชิงเทรา

กบ 5555 ฉะเชิงเทรา

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 23

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ พร้อมบารมีหลวงพ่อโสธรหนุนนำ เสริมความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้บริวารได้ พร้อมทั้งเสริมการมีบริวารที่ฉลาด หลักแหลม พร้อมรับนโยบาย คำสั่ง แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงเสริมความมีหลักปรัชญา หลักการ หลักเหตุผล ความรอบรู้ต่างๆ เสริมสติ มากไปกว่านั้นยังเสริมบุคลิกภาพให้เป็นที่รักใคร่ นิยมชมชอบต่อผู้ที่รู้จักท่าน

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,490,000 บาท

bottom of page