top of page
กบ 88 ฉะเชิงเทรา

กบ 88 ฉะเชิงเทรา

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 19

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ พร้อมบารมีหลวงพ่อโสธรหนุนนำ เสริมความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้บริวารได้ พร้อมทั้งเสริมการมีบริวารที่ฉลาด หลักแหลม พร้อมรับนโยบาย คำสั่ง แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงเสริม รวมถึงเสริมการเติบโตอย่างรวดเร็ว ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราเร่งสูง (exponential growth) เสริมบุคลิกภาพที่โดดเด่น เป็นสง่า ได้รับเกียรติอย่างดีในสังคมดุดดั้งเจ้าชาย เจ้าหญิงจากสวงสวรรค์

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,312,500 บาท

bottom of page