top of page
กบ 9191 ฉะเชิงเทรา

กบ 9191 ฉะเชิงเทรา

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 23

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ พร้อมบารมีหลวงพ่อโสธรหนุนนำ เสริมความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้บริวารได้ พร้อมทั้งเสริมการมีบริวารที่ฉลาด หลักแหลม พร้อมรับนโยบาย คำสั่ง แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงเสริมความสง่างามโดดเด่น เปรียบดั่งเจ้าชาย จากสวงสวรรค์ เสริมความสำเร็จ เสริมโอกาสการมีคู่

  • ราคาป้ายทะเบียน 157,000 บาท

bottom of page