top of page
ญท 9 กรุงเทพมหานคร

ญท 9 กรุงเทพมหานคร

1.ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์โดยทั่วไป 14

 

หมายเลข 14 ตามหลักเลขศาสตร์โดยทั่วไป กล่าวว่า เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รักความยุติธรรม มีศีลธรรมอันดี ชื่นชอบสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นคนมีความสุขุมเยือกเย็น เป็นคนมองโลกในแง่ดี ให้ความสำคัญกับศาสนา และด้วยคุณธรรมที่ประกอบกับปัญญา จะสนับสนุนให้ผู้ใช้หมายเลขนี้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง และก้าวหน้า

 

2. พลังเทพเลขศาสตร์ผลรวม 14

 

1  คือ เทพเจ้าแห่งราชา

เป็นเลขเทพเจ้าแห่งราชา  หรือ เลขแห่งความเป็นผู้นำ หรือ มียศศักดิ์ ความมีเกียรติ ความมีอำนาจบารมี และความมั่นคง คนที่ใช้เลขนี้จะมีความมั่นใจในตัวเองสูง เด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสีย มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี คิดจะทำอะไรก็จะรีบลงมือทำในทันที เลขนี้จึงเหมาะกับคนที่เป็นหัวหน้าหรือเจ้าคนนายคน มีผู้ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้นำ เป็นนักการเมือง เป็นข้าราชการ

4 คือ เทพเจ้าแห่งการเดินทางและการสื่อสาร

เป็นเลขแห่งการเดินทางและการสื่อสาร เลขนี้จึงเหมาะกับใครที่อยากเจรจา ต่อรอง โน้มน้าวได้ดี ต้องมี เพราะคนที่ใช้จะเป็นคนช่างพูด มีทักษะเป็นเลิศด้านการเจรจาสื่อสาร พูดยังไงให้คนเชื่อใจ พูดยังไงให้คนมาร่วมลงทุน หรือพูดให้คนซื้อสินค้า คนที่มีเลขนี้จึงเหมาะกับการทำการค้า นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ทันเหตุการณ์ ทันคน ไม่โดนหลอกง่าย วางตัวเก่ง ใคร ๆ ก็อยากเข้าหา 

 

3. พลังเทพเลขศาสตร์ทุกตัวเลข

 

 9 คือ เทพเจ้าแห่งจิตวิญญาณ 

เลขนี้เป็นเลขแห่งความเป็นสิริมงคลและโชคลาภ คนที่ใช้เลขนี้มักเป็นคนมีสัมผัสพิเศษหรือมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ทำธุรกิจ การค้าก้าวหน้า ไม่ว่าสายอาชีพไหนก็จะได้พบเรื่องอัศจรรย์ใจทางด้านดี ถ้าตั้งอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ เสมอ รวมทั้งเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแปลกแหวกแนว หลายครั้งคนอื่นก็เข้าไม่ถึง ชีวิตมักมีความสุขกายสบายใจดี ดังนั้น หากคนที่มีเลขนี้หมั่นสวดมนต์ ทำบุญ สั่งสมบารมีบ่อย ๆ ก็จะทำให้ความสำเร็จที่รออยู่เข้ามาได้เร็วมากขึ้น แต่ต้องระวังถ้าเป็นกลุ่มคนไม่มีคุณธรรมประจำใจก็จะพบความอัศจรรย์ใจทางด้านไม่ดี 

 

4. รหัสลับตัวอักษรในทะเบียน (หมวด ญท)

 

ญ เท่ากับ 4 เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมเปิดรับฟังผู้อื่น

ท  เท่ากับ 1 เป็นบริวารที่พร้อมอดทน ลุย 

ท่านเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นคนฉลาดมีไหวพริบสูง

รู้ทั้งทางโลก และทางธรรม ลูกน้อง หรือคู่ไม่สามารถเข้าใจท่าน ตามท่านไม่ทัน

ท่านต้องอธิบายให้ลูกน้องเห็นภาพให้พอเข้าใจ แต่อย่าหวังว่าเขาจะเข้าใจท่านหมด

ด้วยความรักที่ทุกคนมีให้ท่าน เขาจะทำให้ท่านอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ

ถึงแม้จะตามท่านไม่ทันก็ตาม

 

5. ผลรวมเลขศาสตร์ 14 ตามศาสตร์ MR P

 

1 เทพเจ้าแห่งราชา 

4 เทพเจ้าแห่งการเดินทาง และ การสื่อสาร 

ผลรวม 5 เทพเจ้าแห่งครูมนุษย์ 

 

ตามตำราดั้งเดิมให้นิยามเลข 14 ว่า ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งก็ถูกต้อง โดยจะเป็นผู้นำ ผู้กล้าริเริ่ม มีไอเดียนำสมัย ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ให้คล้อยตาม และพร้อมเดินทางไปพบปะผู้คนทั้งใน และต่างประเทศ จึงทำให้บางคนได้หลายภาษา และมีโอกาสติดต่องานกับคนต่างประเทศ โดยการทำทุกอย่าง จะทำอย่างมีหลักการ มีระบบ มีแบบแผน จึงเหมาะกับผู้ยิ่งใหญ่ในสายงานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความสามารถข้างต้น เลขนี้อาจจะไม่เหมาะเฉพาะกับคนที่ทำธุรกิจที่ต้องใช้ความกล้าเสี่ยง แบบใช้หลักวัดใจ หรือ พนัน เพราะความมีหลักการจะทำให้ลดความกล้าเสี่ยงแบบเหล่านั้นลง

    bottom of page