top of page
9กฆ 1 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 1 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 14

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมด้านการเป็นผู้นำที่โดดเด่น นำอยู่ข้างหน้าดั่งพระเจ้าจักรพรรดิ์ที่กล้าหาญนำทัพเองอย่างมิเกรง กลัว เหมาะมากกับผู้นำที่กำลังต้องการการลงมือทำอย่างเด็ดเดี่ยว โดยมีสติทำให้สำเร็จได้อย่างสวยงาม ขยับขยายได้สำเร็จเรื่อยๆ

  • ราคาป้ายทะเบียน 5,032,500 บาท

bottom of page