top of page
9กฆ 123 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 123 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 19

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมการลงมือทำอย่างเต็มที่ เหมาะมากับคนที่อยากเพิ่ม action ในการลงมือทำให้เพิ่มมากขึ้น สู่ภาคปฏิบัติมากขึ้น เช่นคนฉลาด แต่คิดมาก หวังคิดให้ดีก่อน เลยไม่ได้ทำซักที ควรใช้เลขนี้เลย จะได้ลงมือทำ แล้วพบความสำเร็จที่โดดเด่นอย่างสูง

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,675,500 บาท

bottom of page