top of page
9กฆ 2323 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 2323 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 23

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมความกล้าแบบมีเสน่ห์นุ่มนวล โอกาสมีคู่สูงมาก เลขนี้อาจไม่เหมาะกับคนที่ไม่อยากหว่านเสน่ห์ หรือไม่เหมาะที่ภรรยา จะซื้อให้สามีที่ไม่รับผิดชอบ เที่ยวเตร่ เพราะจะยิ่งมีเพศตรงข้ามหลงรักมากขึ้นอีก

  • ราคาป้ายทะเบียน 476,250 บาท