top of page
9กฆ 3030 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 3030 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 19

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมความใจกล้า พร้อมลงทุน พร้อมขยับขยาย กล้าให้ใจ เต็มที่กับทุกด้าน โดยบทสรุปแล้วจะสำหรับแบบโดดเด่น เป็นผู้นำที่เปรียบเสมือนเจ้าชายที่เก่งกาจจากสรวงสวรรค์

  • ราคาป้ายทะเบียน 381,750 บาท

bottom of page