top of page
9กฆ 55 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 55 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 23

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมความมีสติ มีหลักการ มีความรอบรู้วิชาการทางโลก พร้อมมีเสน่ห์ เป็นที่นิยมชมชอบ ซึ่งพิเศษมากเพราะปกติเลขที่เสริมความมีเหตุมีผล จะมีโอกาสเสริมพลังด้านเสน่ห์น้อย แต่ป้ายนี้ได้ทั้งสองด้าน ผมเห็นภาพนักบริหาร หรือผู้นำที่มีเหตุผล ฉลาดหลักแหลม แถมมีแฟนคลับนิยมชมชอบทั้งจากความสามารถ และความ smart ของผู้นำท่านนี้ครับ

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,810,500 บาท

bottom of page