top of page
9กฆ 6 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 6 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 19

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมด้านความสุขทางโลก ช่วยให้เห็นความสวยงามในสิ่งรอบตัวมากขึ้น มีเงินแล้วได้ใช้เงินเพื่อความสุขของตน และคนที่ตนรักมากขึ้น เหมาะมากสำหรับคนรวยที่มีบุญ ได้กิน ได้ใช้ด้วย โดยการกิน การใช้เหล่านั้นก็ทำให้อยู่ในลักษณะเจ้าชาย หรือเจ้าหญิงที่เก่งกล้า และโดดเด่น

  • ราคาป้ายทะเบียน 2,037,750 บาท

bottom of page