top of page
9กฆ 6000 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 6000 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 19

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมการกระทำอะไรจะตั้งต้นมาจากความรก ความเมตตา passion โดยผลจะออกมาได้ทุกรูปแบบ ที่ทำให้ตนสำเร็จ โดดเด่นในวงการแบบ เจ้าชาย หรือเจ้าหญิงจากสรวงสวรรค์

  • ราคาป้ายทะเบียน 462,750 บาท

bottom of page