top of page
9กฆ 6644 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 6644 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 33

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมด้านการพูด สื่อสารแล้วได้เงิน ได้ความรัก ความนิยมชมชอบ เหมาะกับผู้ที่ยังต้องการขยับขยาย ก้าวหน้าแบบลุยๆอยู่

  • ราคาป้ายทะเบียน 219,750 บาท

bottom of page