top of page
9กฆ 7777 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 7777 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 41

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมการริเริ่มตั้งแต่ระดับจากจิตวิญญาณ ก่อตั่ง ขยัน อึดอดทน วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างเหนือชั้น เปรียบเสมือนมีขงเบ้ง กุยแก จิวยี่ สุมาอี้ มาร่วมทีมช่วยคิด ช่วยวางแผน เหมาะมากกับผู้นำเจ้ากลยุทธ์ หรือผู้นำที่ชอบทำงาน สร้างธุรกิจใหม่เรื่อยๆ หรือสุดยอดผู้นำที่ริเริ่มไอเดียใหม่ๆเสมอ แถมมี connection และ network support เต็มที่ทั้งทางโลก และทางธรรม

    bottom of page