top of page
9กฆ 8668 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 8668 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 41

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมด้านทำอะไรก็ทำจากใจรัก เมตตา passion โดยจะได้ผลลัพธ์ทั้งด้านเพื่อนฝูง connection ความสำเร็จอย่างแรงสุดๆ หากเอาไปขับเที่ยวกลางคืน หรือ entertain ลูกค้า ก็จะสนุกสุดเหวี่ยงสุดๆ โดยที่ยังมีสติอยู่

  • ราคาป้ายทะเบียน 829,500 บาท

bottom of page