top of page
9กฆ 9 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 9 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 22

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมพลังจิต เหมาะกับผู้นำสายที่มีบริวารที่เก่งลงมือทำให้ เป็นผู้นำระดับสูงที่ใช้อำนาจจิตนำเป็นหลัก โดยใช้ปัญญา และแรงงานจากทีมงาน ซึ่งตามปรัชญาจีนถือว่าเป็นผู้นำระดับสูงสุด พร้อมมีเสน่ห์แบบนุ่มนวล มีเมตตา มีวาทะศิลป์สูงส่ง สื่อสารได้ถึงแก่น ถึงใจผู้คน

  • ราคาป้ายทะเบียน 5,015,000 บาท

bottom of page