top of page
9กฆ 9797 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 9797 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 45

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมความคิดสร้างสรรค์ creative งานริเริ่มสิ่งใหม่ เริ่มธุรกิจใหม่ อย่างขยัน มุ่งมั่น อึด อดทน โดยมีการสื่อสารอย่างมีเหตุ มีผล มีหลักการ ผลความสำเร็จสูงส่ง

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,209,750 บาท

bottom of page