top of page
9กฉ 6969 กรุงเทพมหานคร

9กฉ 6969 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 45

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารที่ฉลาดพร้อมให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเสริมความสมดุลทางโลก และทางธรรม มีความสุขได้ทั้งแบบฝ่ายคนดี พร้อมขึ้นสวรรค์ ได้รับความสุขจาก รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสชั้นเลิศ พร้อมทั้งนำความสำเร็จที่งดงามมาให้

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,380,750 บาท

bottom of page