top of page
9กฌ 22 กรุงเทพมหานคร

9กฌ 22 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 19

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีบริวารที่พร้อมทำตามคำสั่ง เป็นหัวหน้าที่มีหัวให้ทีมงานลูกน้องของเขาอีกที รวมถึงเสริมเสน่ห์ แบบนุ่มนวลเหมือนแสงจันทราที่สว่างไสว แบบโดดเด่น แต่ไม่แผดเผาผู้ชื่นชม พร้อมทั้งจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุขดั่งเจ้าชาย หรือเจ้าหญิงจากสวงสวรรค์

  • ราคาป้ายทะเบียน 969,000 บาท

bottom of page