top of page
9กฌ 8 กรุงเทพมหานคร

9กฌ 8 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 23

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีบริวารที่พร้อมทำตามคำสั่ง เป็นหัวหน้าที่มีหัวให้ทีมงานลูกน้องของเขาอีกที รวมถึงการเติบโตได้อย่าง exponential growth (เติบโตแบบก้าว กระโดด) มีเสน่ห์ น่าเคารพ รัก นับถือ มีสติปัญญา สนุก สุขกับชีวิตอย่างมีสติ

  • ราคาป้ายทะเบียน 2,415,000 บาท

bottom of page