top of page
9กญ 5 กรุงเทพมหานคร

9กญ 5 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 19

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีทีมงานที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมความมีสติ มีหลักการ มีความรอบรู้วิชาการทางโลก พร้อมมีความโดดเด่น เปรียบดั่งเจ้าชาย หรือ เจ้าหญิงจากสรวงสวรรค์ ได้รับความนิยมชมชอบ มีสง่าราศีดีเยี่ยม

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,973,000 บาท

bottom of page