กระทู้ในฟอรัม

MR P
21 ธ.ค. 2564
In ชุมชน อยากเขียน อยากแชร์
1.ห้ามซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆ กันในห้องชุมชนแชร์ประสบการณ์, ชุมชน โชว์ของผลรวมเลขศาสตร์ดี และห้องชุมชน อยากเขียน อยากแชร์ เด็ดขาด หากแอดมินพบเห็นการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันใน 3 ห้องข้างต้นที่กล่าวมา แอดมินจะลบกระทู้,โพสต์ออกทันที โดยไม่แจ้งเตือน 2.ห้าม เสนอขายสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่น สุรา บุหรี่ อุปกรณ์การพนัน อาวุธ 3.ห้ามเสนอเงินกู้ ผ่อนทอง รับจำนำ จำนอง 4.ห้ามขายของผิดกฎหมาย เช่น ของหนีภาษี ละเมิดลิขสิทธิ์ ของโจร ยาเสพติด 5.ห้ามโพสต์เข้าข่ายละเมิด พ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับ ๒ 6.ห้ามโพสต์โจมตีสินค้า ผลิตภัณฑ์ ร้านค้าของผู้อื่น 7.ห้ามปั่นโพสต์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ และ ไม่โพสต์ซ้ำติดกัน 8.ห้ามโฆษณาขายสินค้าและบริการเกินความเป็นจริง 9.ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคาย ภาพที่ลามกอนาจาร หรือภาพความรุนแรงในโพสต์ 10.ห้ามขายของที่ไม่ใช่ของตนเอง 11.ห้ามใช้ภาพโปรไฟล์ที่ไม่เหมาะสม 12.ใช้ข้อความที่สุภาพ มีมารยาทในการพูดคุยโต้ตอบกับผู้ซักถามในกลุ่ม 13.โพสต์ขายสินค้าและบริการ ใช้ภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อการโพสต์ 1 ครั้ง 14.การโพสต์ขายสินค้าและบริการ ผู้โพสต์ต้องมีเลขผู้ขายและต้องใส่ลงในโพสต์ขายด้วย (รวมถึงโพสต์หาซื้อของเพื่อไปขายต่อด้วย) 15.หากผู้ใดไม่ทำความเข้าใจและร่วมมือ ปฏิบัติ แอดมินขออนุญาตลบออกจากกลุ่มครับ 16.กลุ่มนี้เป็นเพียงช่องทางให้ผู้ขายได้พบกับผู้ซื้อได้ง่ายขึ้นเท่านั้น มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้าหรือผู้ซื้อรายใดทั้งสิ้น ฉะนั้นแอดมินจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ ซื้อขายของสมาชิกได้ ซึ่งสามารถทำได้เพียงการดูแลการโพสต์ในกลุ่มให้เป็นไปตามกติกาเท่านั้น ผู้ซื้อ-ผู้ขายต้องพิจารณา ระมัดระวัง รอบคอบ ประเมินความน่าเชื่อถือ และรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเองครับ
0
0
6
MR P
21 ธ.ค. 2564
In ชุมชน โชว์ของผลรวมเลขศาสตร์ดี
1.ห้ามซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆ กันในห้องชุมชนแชร์ประสบการณ์, ชุมชน โชว์ของผลรวมเลขศาสตร์ดี และห้องชุมชน อยากเขียน อยากแชร์ เด็ดขาด หากแอดมินพบเห็นการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันใน 3 ห้องข้างต้นที่กล่าวมา แอดมินจะลบกระทู้,โพสต์ออกทันที โดยไม่แจ้งเตือน 2.ห้าม เสนอขายสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่น สุรา บุหรี่ อุปกรณ์การพนัน อาวุธ 3.ห้ามเสนอเงินกู้ ผ่อนทอง รับจำนำ จำนอง 4.ห้ามขายของผิดกฎหมาย เช่น ของหนีภาษี ละเมิดลิขสิทธิ์ ของโจร ยาเสพติด 5.ห้ามโพสต์เข้าข่ายละเมิด พ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับ ๒ 6.ห้ามโพสต์โจมตีสินค้า ผลิตภัณฑ์ ร้านค้าของผู้อื่น 7.ห้ามปั่นโพสต์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ และ ไม่โพสต์ซ้ำติดกัน 8.ห้ามโฆษณาขายสินค้าและบริการเกินความเป็นจริง 9.ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคาย ภาพที่ลามกอนาจาร หรือภาพความรุนแรงในโพสต์ 10.ห้ามขายของที่ไม่ใช่ของตนเอง 11.ห้ามใช้ภาพโปรไฟล์ที่ไม่เหมาะสม 12.ใช้ข้อความที่สุภาพ มีมารยาทในการพูดคุยโต้ตอบกับผู้ซักถามในกลุ่ม 13.โพสต์ขายสินค้าและบริการ ใช้ภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อการโพสต์ 1 ครั้ง 14.การโพสต์ขายสินค้าและบริการ ผู้โพสต์ต้องมีเลขผู้ขายและต้องใส่ลงในโพสต์ขายด้วย (รวมถึงโพสต์หาซื้อของเพื่อไปขายต่อด้วย) 15.หากผู้ใดไม่ทำความเข้าใจและร่วมมือ ปฏิบัติ แอดมินขออนุญาตลบออกจากกลุ่มครับ 16.กลุ่มนี้เป็นเพียงช่องทางให้ผู้ขายได้พบกับผู้ซื้อได้ง่ายขึ้นเท่านั้น มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้าหรือผู้ซื้อรายใดทั้งสิ้น ฉะนั้นแอดมินจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ ซื้อขายของสมาชิกได้ ซึ่งสามารถทำได้เพียงการดูแลการโพสต์ในกลุ่มให้เป็นไปตามกติกาเท่านั้น ผู้ซื้อ-ผู้ขายต้องพิจารณา ระมัดระวัง รอบคอบ ประเมินความน่าเชื่อถือ และรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเองครับ
0
0
4
MR P
21 ธ.ค. 2564
In ชุมชนแชร์ประสบการณ์
1.ห้ามซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆ กันในห้องชุมชนแชร์ประสบการณ์, ชุมชน โชว์ของผลรวมเลขศาสตร์ดี และห้องชุมชน อยากเขียน อยากแชร์ เด็ดขาด หากแอดมินพบเห็นการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันใน 3 ห้องข้างต้นที่กล่าวมา แอดมินจะลบกระทู้,โพสต์ออกทันที โดยไม่แจ้งเตือน 2.ห้าม เสนอขายสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่น สุรา บุหรี่ อุปกรณ์การพนัน อาวุธ 3.ห้ามเสนอเงินกู้ ผ่อนทอง รับจำนำ จำนอง 4.ห้ามขายของผิดกฎหมาย เช่น ของหนีภาษี ละเมิดลิขสิทธิ์ ของโจร ยาเสพติด 5.ห้ามโพสต์เข้าข่ายละเมิด พ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับ ๒ 6.ห้ามโพสต์โจมตีสินค้า ผลิตภัณฑ์ ร้านค้าของผู้อื่น 7.ห้ามปั่นโพสต์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ และ ไม่โพสต์ซ้ำติดกัน 8.ห้ามโฆษณาขายสินค้าและบริการเกินความเป็นจริง 9.ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคาย ภาพที่ลามกอนาจาร หรือภาพความรุนแรงในโพสต์ 10.ห้ามขายของที่ไม่ใช่ของตนเอง 11.ห้ามใช้ภาพโปรไฟล์ที่ไม่เหมาะสม 12.ใช้ข้อความที่สุภาพ มีมารยาทในการพูดคุยโต้ตอบกับผู้ซักถามในกลุ่ม 13.โพสต์ขายสินค้าและบริการ ใช้ภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อการโพสต์ 1 ครั้ง 14.การโพสต์ขายสินค้าและบริการ ผู้โพสต์ต้องมีเลขผู้ขายและต้องใส่ลงในโพสต์ขายด้วย (รวมถึงโพสต์หาซื้อของเพื่อไปขายต่อด้วย) 15.หากผู้ใดไม่ทำความเข้าใจและร่วมมือ ปฏิบัติ แอดมินขออนุญาตลบออกจากกลุ่มครับ 16.กลุ่มนี้เป็นเพียงช่องทางให้ผู้ขายได้พบกับผู้ซื้อได้ง่ายขึ้นเท่านั้น มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้าหรือผู้ซื้อรายใดทั้งสิ้น ฉะนั้นแอดมินจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ ซื้อขายของสมาชิกได้ ซึ่งสามารถทำได้เพียงการดูแลการโพสต์ในกลุ่มให้เป็นไปตามกติกาเท่านั้น ผู้ซื้อ-ผู้ขายต้องพิจารณา ระมัดระวัง รอบคอบ ประเมินความน่าเชื่อถือ และรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเองครับ
0
0
11
M
MR P

MR P

ผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ