ทะเบียนผลรวมเลขศาสตร์ดีมาก

หมวดทะเบียน
"9กฆ" กำลังจักรพรรดิ
สมพงษ์ เนื้อคู่